MINI GIN

Giftbox Mini

OPYOS
GIFTBOX MINI

19,90 € TTC

- 1 Flasche Opyos Luxembourg Mini Dry Gin (5cl 44% vol)
- 1 Flasche Opyos Mini Navy Strength Gin (5cl 57% vol)
- 1 Flasche Opyos Luxembourg Mini Sloe Gin (5cl 26% vol)

ANZAHL