MINI GIN

Giftbox Mini

OPYOS
GIFTBOX MINI

19,91 € TTC
fft

- 1 bottle Opyos Luxembourg Mini Dry Gin (5cl 44% vol)
- 1 bottle Opyos Mini Navy Strength Gin (5cl 57% vol)
- 1 botte Opyos Luxembourg Mini Sloe Gin (5cl 26% vol)

QTY